Dokumentacja budowlana i pozwolenia

Zdobycie niezbędnych dokumentów pozwalających na rozpoczęcie inwestycji budowlanej może być bardzo czasochłonne i kosztować wiele pieniędzy oraz energii. Zwłaszcza dla osób, które na posiadanej działce chcą samodzielnie przeprowadzić budowę domu rodzinnego czy innej zabudowy, oznacza to konieczność odwiedzenia wielu urzędów i instytucji. Dla deweloperów i wielkich inwestorów, którzy co roku przygotowują zupełnie nowe i ciekawe inwestycje budowlane proces ten jest doskonale znany i firmy takie posiadają często całe działy i piony pracowników doświadczonych w kompletowaniu takich dokumentów i realizowaniu wniosków formalnych. Tak jedni jak i drudzy mogą się jednak zawsze pomylić i przysługuje im też prawo do wnoszenia poprawek i korekt do własnego wniosku na udzielenie pozwolenia na budowę.

Warto przy tym pamiętać, że samo pozwolenie na rozpoczęcie budowy wcale nie musi oznaczać otrzymania decyzji urzędowej pozwalającej na użytkowanie nieruchomości. Ostatecznie decyzyjne organy jak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i tak weryfikują stan techniczny oraz sposób wykonania budowli i jej zgodność z uzyskanym pozwoleniem oraz złożoną do projektu dokumentacją techniczną. Dopiero po takim komisyjnym odbiorze powstaje protokół z uwagami lub brakiem zastrzeżeń i inwestor może ostatecznie liczyć na otrzymanie pozwolenia także na zasiedlenie danej nieruchomości czy użytkowanie budynku.

W gąszczu rysunków, szkiców i map

Bardzo ważnym i pierwszym dokumentem, który obowiązkowo trzeba przygotować przed przystąpieniem do kompletowania dokumentacji, jest oczywiście odpowiednia inwentaryzacja i operat geodezyjny. Chodzi przede wszystkim o wyznaczenie nie podlegających żadnym wątpliwościom granic działki ewidencyjnej lub budowlanej. Mając dokumenty uprawniające do tytułu własności gruntu oraz dysponując stosownymi obmiarami geodezyjnymi, można udać się do biura projektowego lub usługodawcy, który będzie w stanie na podstawie tych pomiarów przygotować projekt budowlany i obrys samego terenu zabudowy.

Mapy i szkice są zresztą bardzo ważnym elementem realizowania wszystkich prac. Nowy budynek musi być m.in. podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, więc konieczne jest przygotowanie odpowiednich instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych od budowanego domu do miejskiej sieci oraz spełnić wszystkie wymogi miasta, aby podłączyć się do omawianej sieci. Wyrysowanie przebiegu całej tej infrastruktury pod ziemią oraz zaprojektowanie odpowiednich łączy z nieruchomością także odbywa się tylko i wyłącznie na urzędowo potwierdzonych dokumentach ze wszystkimi punktami odniesienia i współrzędnymi położenia terenu.

Post Author: admin